DRICON Managing Consultants AG

DRICON jest ukierunkowaną międzynarodowo firmą doradczą z centralą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Oferujemy wsparcie przy wkraczaniu na rynek niemiecki oraz prowadzeniu działalności w Polsce. Nasze usługi skupiają się w obszarach kompetencji, do których należą inwestycje, restrukturyzacja przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia oraz HR, w tym również budowanie struktur kadrowych naszych klientów. Atutem DRICON jest łączenie doradztwa na poziomie koncepcji z jego praktycznym wdrożeniem.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w firmach naszych klientów.